13 jan 2021

Länsstyrelsens tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen

Länsstyrelserna har fått omfattande tillsynsuppgifter av verksamheter i den tillfälliga covid-19-lagen och förordningen.

Här får ni information om

  • Hur Länsstyrelsen Norrbotten ska sköta tillsynen av den tillfälliga covid-19-lagen.
  • Den nya pandemilagen.
  • Föreskrifter och allmänna råd kopplade till pandemilagen.
  • Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen, Länsstyrelsen i Norrbottens län

Läs mer: Så ska Länsstyrelsen sköta tillsynen av den tillfälliga covid-19-lagen

Publicerad 13 jan 2021 02:07
Senast uppdaterad 13 jan 2021 02:09