Överkalix företagssupport covid-19

Överkalix företagssupport covid-19

Flera företag i Överkalix drabbas hårt ekonomiskt på grund av Coronaviruset (covid-19). Mycket står på spel. Varje företag och arbetstillfälle som försvinner gör det svårare för kommunen att värna servicen, skolan, vården, omsorgen m.m.

Om du som företagare upplever svårigheter p.g.a. av Corona ska du inte tveka att söka stöd och hjälp. Överkalix företagssupport covid-19 är till för dig!

På denna sida finns viktig information och kontaktuppgifter. Här finns frågor och svar (FAQ), länkar till myndigheter och instanser som ansvarar för information och tillämpning av stödinsatser samt senaste nytt gällande stöd och hjälp till företag som påverkas av Corona.

Information till företag

Information om den tillfälliga covid-19-lagen

Från och med den 10 januari gäller den tillfälliga pandemilagen som ska hindra smittspridningen av covid-19 mer effektivt. 

Läs mer i regeringens pressmeddelande

Länsstyrelserna har fått omfattande tillsynsuppgifter av verksamheter i den tillfälliga covid-19-lagen och förordningen. Syftet med tillsynen är att minska smittspridningen genom att informera om och kontrollera efterlevnaden av föreskrifter och beslut.

Läs mer på Länsstyrelsens webbplats

Viktig information till handeln i Överkalix

På Svensk Handels hemsida finns riktlinjer och material som informerar om vad man bör tänka på nu när corona-pandemin sprider sig i samhället.

Ni hittar information och allt material här

I pdferna nedan finns riktlinjen i dess helhet och även specifik information gällande Black Friday och julhelgerna.

En gemensam riktlinje för handeln (pdf)

Så här undviker du trängsel i butik under Black Friday och julhandeln (pdf)

Överkalix kommuns stöd till företagen

Överkalix kommun stödjer företagen

 • Undersöker möjligheten att tidigarelägga lokala investeringar.
 • Ser över kommunens upphandlingar.
 • Inbjuder lokala företag till dialogmöten inför nya upphandlingar.
 • Avsätter ca 80 000 kr till barn- och ungdomsaktiviteter som ska upphandlas hos, och genomföras av, lokala företag i Överkalix.
 • Erbjuder företag anstånd med betalningar och snabbare betalning av faktura. Mer information kontakta Ekonomikontoret: ekonomi@overkalix.se, växel 0926-740 00
 • Tillsynsavdelningarna inom miljöskydd, hälsoskydd, livsmedelskontroll, brandskydd samt serverings- och tobakstillstånd har bestämt att all debitering av årliga tillsynsavgifter skjuts upp till hösten.
 • Överkalix kommun behöver vikarier till flera verksamheter. Intresseanmälan görs på e-post: kommun@overkalix.se. Uppge namn, adress, telefonnummer, utbildning/erfarenhet och område du vill jobba inom. Märk mejlet "Extra vikarie"

 

Överkalix Näringslivs & Etableringsgrupp

Överkalix kommun har en speciell grupp för företagen i Överkalix kommun. Gruppen har en bred kompetens och brett nätverk. Uppgiften är att stödja företagens intressen, utveckling och nyinvesteringar, främja en gynnsam utvecklingsmiljö och i samverkan motivera och stödja utvecklingsprojekt. Målet är att skapa  ett gott företagsklimat som erbjuder goda förutsättningar för företagen i Överkalix att verka, utvecklas och växa.

Gruppen kan vara resurs för företag när det gäller: Coronaviruset (covid-19). Företagsstöd. Anstånd. Bygglov. Mark. Tillstånd. Banklån. Rekrytering. Utbildningar. Bostäder. Offentlig service.

Gruppens medlemmar: Överkalix kommun (Kommunalråden, Näringslivskontoret, Tekniska kontoret). Norrbottens Länstrafik. Leader Polaris. Almi Nord. Arbetsförmedlingen. Sparbanken Nord. Handelsbanken. Stiftelsen Överkalixbostäder. Länsstyrelsen Norrbotten (Avdelning Näringsliv, Samhällsplanering och Kulturmiljö samt Integration). Nyföretagarcentrum Nord.

Gruppens kontaktperson: Bo Häggroth, Näringslivskontoret Överkalix, 070-115 33 56, bo.haggroth@overkalix.se

Överkalix kommun har även kontakt med: Region Norrbotten. Norrbottens Handelskammare. IUC-Industriellt Utvecklingscentrum. Invest in Norrbotten. LTU Business. Heart of Lapland.

Omställningsstöd till företag

Region Norrbotten stöttar näringslivet

Corona-viruset och sjukdomen covid-19 slår hårt mot företag här i Norrbotten. För att mildra effekterna av situationen har Region Norrbotten vidtagit en rad åtgärder för att underlätta för det lokala näringslivet.

Läs mer om Region Norrbottens stöd till företagen

Korttidsarbete

Ansökan om korttidsarbete

Hos Tillväxtverket kan du ansöka om stöd för korttidsarbete. Det är bra om du förbereder så mycket som möjligt innan du skickar in din ansökan. Då blir hanteringen smidigare och vi kan betala ut stödet snabbare.

Ansökan om stöd för korttidsarbete

Mer information från Tillväxtverket om korttidsarbete

 

Läs mer: Nya regler för korttidsarbete – permitteringsgraden ökas till 80 procent

 

Ekonomiskt stöd till företag

Almi Nord erbjuder Brygglån

Brygglån erbjuds till små och medelstora företag i Överkalix (med färre än 250 anställda) där finansieringsbehov uppstått på grund av coronavirusets spridning. Syftet är att överbrygga en period av svårigheter och lånet ger möjlighet till villkor som är särskilt anpassade till rådande situation.

Företagare i Överkalix kan kontakta Johanna på Almi Nord:

Johanna Sjögren
0920-379 09
073-151 21 66
johanna.sjogren@almi.se

All kontakt med Almi Nord är kostnadsfritt och konfidentiellt.

Läs mer om Brygglån

Företagsakuten – garantiprogram för företag

Staten garanterar upp till 70 procent av lånebeloppet. Riksgälden ställer ut garantin till kreditinstitut som i sin tur lånar ut till företagen. Företag kan ansöka om lån inom garantiprogrammet genom att vända sig till sin långivare/bank.

Läs mer om Företagsakuten

Finansiellt stöd från Riksbanken

Riksbanken har beslutat att låna ut pengar för att hjälpa företag som drabbas ekonomiskt till följd av coronaviruset och covid-19. Det är banken som avgör villkoret för lånet och vilka företag som får lånet beviljat. Kontakta din lokal bank för vidare hantering.

Läs mer hos Riksbanken

Behöver du finansiering till ditt företag?

Verksamt har samlat offentliga finansieringsstöd och information om vad som är bra att tänka på när du söker finansiering på sidan Söka finansiering.

Till sidan Söka finansiering

Ekonomiskt stöd till affärslokaler

Regeringen har beslutat om en tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher. Stödet söks av hyresvärden och går att söka från den 1 juli till och med den 31 augusti 2020.
Stöd kan ges med maximalt 50 procent av den nedsatta fasta hyran, det vill säga den rabatt som hyresvärden och hyresgästen har kommit överens om för perioden 1 april till och med 30 juni.

Läs mer om Stöd för sänkta hyror i utsatta branscher

Skatte- och momsinbetalningar

Anstånd med skatteinbetalning utvidgas

Regeringen har föreslagit att utvidga det tidigare förslaget om anstånd med skatt så även du som redovisar din moms årsvis ska omfattas av anstånd med skatteinbetalningar. Förslaget gäller moms som ska redovisas från och med den 27 december 2019 till den 17 januari.

Möjlighet att få tillbaka betald preliminärskatt för 2019

För dig som driver enskild näringsverksamhet och som drabbats hårt av corona och covid-19 har regeringen förslagit att ändra reglerna för periodiseringsfonder. Det innebär att du kan sätta av 100% av din skattepliktiga vinst för år 2019 i din periodiseringsfond. Taket är upp till en miljon kronor och du kommer sedan kunna kvitta detta mot dina framtida förluster.

Få möjlighet att betala din skatt senare om du har betalningssvårigheter

Med anledning av coronaviruset har regeringen föreslagit nya regler för att du som företagare ska kunna få betala din skatt senare, du får då så kallat anstånd. Anståndet kan omfatta arbetsgivaravgifter, preliminär skatt på lön och mervärdesskatt som redovisas kvartals- och månadsvis. Du ska kunna få anstånd upp till ett år. De nya reglerna föreslås börja gälla från den 7 april 2020.

I väntan på att beslut fattas om de nya reglerna kan du ansöka om anstånd enligt befintliga anståndsbestämmelser. Förutsättningarna för detta kan du läsa mer om på Skatteverkets webbplats.

Läs Skatteverkets samlade information för företag med anledning av coronaviruset

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter

Regeringen förslår en tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifter där du som arbetsgivare enbart kommer betala ålderspensionsavgiften. Förslaget föreslås gälla för upp till 30 anställda och på den lön som inte överstiger 25.000 kronor och för perioden 1 mars till den 30 juni 2020.

För enskilda näringsidkare innebär förslaget att ingen annan avgift än ålderspensionsavgiften och två tredjedelar av de övriga egenavgifterna och den allmänna löneavgiften ska betalas under 2020.

Förslagen föreslås vara tillfälliga och ska träda i kraft den 6 april 2020.

Läs Skatteverkets samlade information för företag med anledning av coronaviruset

Samlad information från regeringen

Här finns samlad information till dig som är företagare om de åtgärder som regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige. Informationen på sidan uppdateras löpande allteftersom åtgärder vidtas.

Läs regeringens samlade information 

Nationella företagsakuten

Nu finns en nationell företagsakut som kan stötta företag från olika delar av landet.

Läs mer hos Nationella Företagsakuten

Guide för att möta människor i kris vid telefonrådgivning (pdf)

Läget i Norrbotten

Varje dag och vecka ges rapporter om hur läget i länet ser ut med anledning av coronapademin.

Länsstyrelsen Norrbotten

Region Norrbotten

 

Länkar till mer information hos andra myndigheter/aktörer

 • Verksamt.se
  Här samlar myndigheterna Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket information om det nya coronaviruset som är viktig för dig som företagare att känna till.
 • Företagarna
  Organisationen Företagarna har samlat artiklar om hur Coronaviruset påverkar svenska småföretagare
 • Svenskt Näringsliv
  Samlad information till dig som företagare.
 • Livsmedelsverket
  Frågor och svar till konsumenter och livsmedelsföretag

Kontakta Överkalix företagssupport

Om du har frågor, saknar något på denna sida eller om du har förslag till förbättringar kontakta företagssupporten. Med din hjälp kan supporten utvecklas utifrån företagens behov.

All kontakt med supporten är kostnadsfritt och konfidentiellt. Vi återkommer med svar så snart som möjligt.

Fyll i formuläret nedan