01 apr 2020

Nya allmänna råd från Folkhälsomyndigheten

För att motverka spridningen av covid-19 i Sverige krävs att man alltid stannar hemma när man har symtom, att man är noggrann med handhygien och att alla håller avstånd till varandra. Enligt Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd bör större sociala sammanhang undvikas och personer över 70 år bör vara särskilt försiktiga.

Publicerad 14 apr 2020 12:28
Senast uppdaterad 14 apr 2020 01:13