25 maj 2020

Facebook stöttar företag i Norrbotten

Facebook går in med fem miljoner kronor för att stödja företag i Norrbotten som drabbats av coronakrisen. Satsningen sker i samarbete med organisationen Företagarna och Norrbottens Handelskammare.

Satsningen riktar sig till små och medelstora företag i Norrbotten (ej bara i Luleå), med en omsättning på högst 50 miljoner kronor som drabbats av coronakrisen. Stödet ska användas för befintliga eller nya initiativ för att ställa om och utveckla verksamheter under coronakrisen.

Läs mer här

Publicerad 25 maj 2020 10:59
Senast uppdaterad 25 maj 2020 11:00